Selecteer een pagina
Loanz.nl vertelt je alles wat je wilt weten over geld lenen. Via onderstaande onderwerpen kan je direct kiezen waar je meer over wilt weten. Kies je onderwerp en lees onze onafhankelijke informatie over leningen

tekst 1

tekst 2 

tekst 3

Loanz.nl alle informatie over geld lenen op 1 pagina: Kies je onderwerp en en vind direct wat je zoekt:

Lenen met negatieve BKR

BKR staat voor het Bureau Krediet Registratie. Het bureau dat alle consumenten bijhoudt die een lening of een gsm-abonnement hebben afgesloten of aangevraagd. Mochten er problemen zijn met de betalingsverplichtingen van uw lening, dan krijgt u een negatieve BKR. Nu stelt zich natuurlijk de vraag of u met een negatieve BKR al dan niet nog in aanmerking komt om een krediet af te kunnen sluiten. Bij banken zult u het in de meeste gevallen dan wel kunnen vergeten, maar toch zijn er kredietverstrekkers die (afhankelijk van de verkregen codering) alsnog bereid zullen zijn om u een krediet toe te kennen. Wanneer u een krediet wenst af te sluiten zonder BKR-controle kunt u hiervoor terecht bij verschillende private bedrijven of instellingen als warenhuizen en energieleveranciers. Zij beschikken in bepaalde gevallen ook over enkele specifieke kredieten waarbij geen controle wordt gedaan bij het BKR. Houd er wel rekening mee dat de voorwaarden van dergelijke kredieten aanzienlijk kunnen afwijken van die van de standaard kredieten.

Lenen met BKR-registratie

BKR betekent het Bureau Krediet Registratie. Dit bureau is gevestigd in Tiel en houdt alle consumenten in de gaten die ooit een lening of gsm-abonnement hebben afgesloten. Veel persoonlijke gegevens per consument staan dan in het register van het Bureau Krediet Registratie. Als u uw betalingsverplichtingen niet bent nagekomen, dan hebt u een negatieve BKR-registratie. Dan is het moeilijker om een lening af te sluiten. Als u bijvoorbeeld bij een bedrijf een lening wilt afsluiten. Dan gaat het bedrijf eerst informatie opvragen bij het Bureau Krediet Registratie hoe het nu precies zit met uw betalingsverplichtingen en of u alles altijd netjes hebt betaald. Is dit niet het geval en hebt u een negatieve BKR-registratie. Dan kan het bedrijf afspraken met u maken om toch een lening te mogen afsluiten. Meestal wordt de aanvraag van uw lening geweigerd en moet u dus wachten tot u geen negatieve BKR-registratie meer hebt.

Lenen met onderpand

Een lening afsluiten met onderpand is ook een hypotheek. Maar ook andere vormen dan een huis kunnen voor onderpand gelden. Onderpand betekent dat het bedrijf of de bank wat het krediet heeft verstrekt, nog altijd hun geld uit het onderpand kunnen halen. Dat ze bijvoorbeeld uw dure boot uit de haven halen, als u natuurlijk uw betalingsverplichtingen niet na komt. Dit wordt wel netjes in het contract vastgesteld, wat nu precies als onderpand gebruikt gaat worden en wat niet. Banken of bedrijven verstrekken meestal sneller een lening als er onderpand aanwezig is en u als lener daar ook mee akkoord gaat. Als u een lening afsluit met onderpand moet u eigenlijk nog beter uitkijken met het voldoen van uw betalingsverplichtingen, omdat de bank of het bedrijf anders geld kunnen gaan halen uit uw onderpand.

Lenen met laag inkomen

Het is bij een laag inkomen niet per se onmogelijk om een lening af te kunnen sluiten. U dient er wel rekening mee dat houden, dat er, maar dan bij een standaard krediet nog meer onderzoek zal worden gedaan naar uw financiële mogelijkheden. Een laag inkomen zal er in ieder geval sowieso voor zorgen dat het te lenen bedrag lager zal komen te liggen dan wanneer u over een sterke loonfiche beschikt. Daarnaast heeft u bij een laag inkomen vaak minder extra kapitaal over zodat het risico voor de kredietverstrekker groter is dan in een normale situatie. Er zijn veelal ook kredietverstrekkers welke zich zelfs specifiek toespitsen op mensen met een laag inkomen die een krediet willen afsluiten. Hou er rekening mee dat u hierbij in zee gaat met een betrouwbare partner en dat u de voorwaarden die verbonden zijn aan het krediet in kwestie volledig heeft doorgenomen. Zorg er tenslotte ook voor dat u zeker bent dat u het af te lossen bedrag ook daadwerkelijk kunt terugbetalen.

Lenen zonder toetsing

Iets waar verschillende mensen die op zoek zijn naar een krediet geen rekening mee houden is het feit dat niet alle kredietverstrekkers noodzakelijk dienen te rapporteren aan het BKR. Hierdoor kan een krediet afgesloten worden zonder dat er een BKR-toetsing bij komt kijken. De vraag is echter of u zich aan een dergelijk avontuur wenst te wagen of niet. Het is namelijk niet de functie van het BKR om uw toekomstplannen te saboteren, maar vooral om u te beschermen tegen eventuele torenhoge kosten of afbetalingen. Er zijn dus verschillende bedrijven die een krediet kunnen verstrekken zonder BKR-toetsing. Denk hierbij aan specifieke kredieten van bepaalde warenhuizen of zelfs energieleveranciers. Hou er rekening mee dat dergelijke kredieten vaak beschikken over afwijkende voorwaarden en er in tegenstelling tot bij een bank vaak geen marge is voor eventuele opschortingen van betalingen. Daarbuiten zal de kredietvorm waarschijnlijk slechts weinig afwijken van de standaard kredieten bij een bank. U zult de beschikking krijgen over een bepaald bedrag, welke u in termijnen en met een bepaalde intrest terug zal dienen te betalen.

Hypotheek met BKR

In tegenstelling tot wat verschillende partijen en dan in het bijzonder banken vaak doen geloven is het niet per definitie onmogelijk om een hypotheek af te sluiten wanneer u beschikt over een BKR-codering. Verschillende kredietverstrekkers houden immers niet alleen rekening met de codering bij het BKR, maar kijken naar de persoon achter de aanvraag. Het is in dat geval vooral van het grootste belang om de kredietverstrekker in kwestie zoveel mogelijk redenen te geven waaruit moet blijken dat het risico om u de hypotheek toe te kennen miniem is. Hoe meer financiële waarborgen u in de weegschaal kunt leggen hoe groter de kans is dat de hypotheek wordt toegekend. Hou er rekening mee dat er in een dergelijke situatie wel degelijk ook rekening wordt gehouden met eventuele reeds lopende kredieten. Het is niet noodzakelijk per definitie zo dat de rente bij een hypotheek met BKR hoger komt te liggen dan normaal, maar dit is afhankelijk van de kredietverstrekker.

Snel 1.000 euro lenen

U wilt even snel iets lenen zonder dat u vast komt te zitten aan vervelende contracten of lange en dure afbetalingen? Dat kan! U kunt bijvoorbeeld snel maar liefst 1.000 euro lenen. Hoe kunt u dit doen? Dit kunt u bijvoorbeeld doen op Voorschotje.nl. Op deze website kunt u gemakkelijk en snel geld lenen, een voorschotje dus. De rente is hier wel hoger dan bij andere banken. Maar met een website als Voorschotje.nl zit u dus niet onder die ingewikkelde contracten. Hou bij het afsluiten van een dergelijke lening wel rekening met de geldende voorwaarden en zorg er vooral voor dat u het geleende bedrag inclusief de intresten zonder probleem kunt afbetalen, want in tegenstelling tot bij een bank heeft u vaak geen ruimte om een betaling op te kunnen schorten. Hoewel er dus veelal geen overeenkomst is, is het dus toch van het grootste belang om te weten aan welke verplichtingen u dient te voldoen.

Klein bedrag lenen

Een klein bedrag lenen? Wellicht kunt u eerst de vraag beantwoorden hoeveel geld u zou willen lenen. Is klein bijvoorbeeld honderd, tweehonderd euro of toch al meer? Er zijn verschillende mogelijkheden en instanties waarbij u officieel een dergelijk bedrag kunt gaan lenen. Wellicht wilt u het toch eens anders proberen en wilt u bijvoorbeeld bij een vriend of vriendin gaan lenen. Of familie zoals uw vader of moeder. Dit is natuurlijk ook mogelijk. Zo kunt u de rente wat lager houden, dan op websites die kleine bedragen uitlenen. Een andere mogelijkheid is het afsluiten van een zogenaamde minilening. In dit geval kunt u snel een klein bedrag lenen, maar dient u rekening te houden met een zeer hoge rente (eigenlijk spreken we van een leenkost) en met een zeer korte aflossingstermijn, welke maximum 3 maanden kan bedragen.

Snel lenen

Niet ingewikkelde contracten waar u meer dan twee jaar aan vast zit. Nee, gewoon even snel wat geld lenen. In principe is dat helemaal geen probleem en zijn er tegenwoordig genoeg bedrijven, instellingen, banken en websites die leningen verstrekken en dit ook aanbieden. U kunt eerst de keuze maken en onderzoek doen waar u geld kunt lenen en hoe snel. Want snel lenen is wat we allemaal wel willen, maar er zijn dus zeker meerdere opties voor het snel lenen van geld. Wat zijn deze opties eigenlijk en hoe zorgt u ervoor dat u dan ook daadwerkelijk snel dit geld op uw rekening of cash in uw handen hebt? Dat vertellen we u ook heel graag in de onderstaande alinea, zodat u meer komt te weten over heel snel geld lenen. Bij sommige banken kunt u al met één afspraak in de middag bijvoorbeeld op kantoor de lening rond hebben. Dan kunt u heel snel lenen eigenlijk. Wilt u nog sneller lenen? Dan kunt u het eens proberen bij vrienden, vriendinnen, kennissen of familie. Wellicht willen zij u uit de brand helpen. Maar ook dan is het noodzaak om alles even snel en goed op papier te zetten, want ook met uw beste vriend of met uw familie kunnen er ruzies ontstaan.

Flitskrediet

Het kan voorvallen dat u in een situatie terecht komt waarin u nood heeft aan een klein beetje extra ademruimte. In dat geval kan een flitskrediet de uitkomst bieden. Een flitskrediet, ook wel minikrediet genoemd, is een krediet waarbij er sprake is van een klein bedrag in combinatie met een korte aflossingstermijn. Het bedrag betreft vaak slechts enkele tientallen tot honderden euro’s waarbij het bedrag over een termijn van maximum drie maanden terugbetaald dient te worden. Typisch voor een flitskrediet is ook dat er geen “echte” rente in rekening wordt gebracht, maar zogenaamde leenkosten. Deze leenkosten variëren van aanbieder tot aanbieder, maar zijn vaak in vergelijking met het geleende bedrag aanzienlijk. Sluit een flitskrediet dan ook alleen maar af wanneer u echt niet anders kan en wanneer u er zeker van bent dat u het bedrag en de extra kosten over de gestelde (korte) termijn kunt aflossen.

Lening met BKR-codering

Een BKR-codering kan u het leven behoorlijk zuur maken, maar toch hoeft dit niet noodzakelijk te betekenen dat u geen enkele mogelijkheid meer heeft om een krediet af te sluiten. Vaak wordt vooral gekeken over welke codering u exact beschikt, want zoals u weet gelden er bij het BKR verschillende coderingen, waarbij alleen de hoogste codering ervoor kan zorgen dat u het behoorlijk moeilijk krijgt om een krediet af te kunnen sluiten. Deze codering wordt immers alleen toegekend wanneer u als schuldenaar niet te vinden was om tot een oplossing te komen om uw openstaande schuld af te lossen. Toch zijn er ook dan verschillende kredietverstrekkers die u op weg kunnen helpen. Verschillende instellingen zoals warenhuizen of zelfs energieleveranciers hebben vaak ook kredietplannen. Deze instellingen zijn niet aangesloten bij het BKR waardoor ze geen toetsing zullen doen naar uw situatie. Hou er wel rekening mee dat het BKR er ook voor zorgt dat u geen onnodige financiële risico’s neemt en bepaal dus ook voor u zelf of een krediet afsluiten nog wel verantwoord is.

Lenen zonder werk

Als u werkloos bent en toch een lening wilt afsluiten, dan is dat in principe mogelijk. Het gaat er hierbij vooral om wat uw vermogen is en welk gewicht in u de schaal kunt leggen om een eventuele lening toch verantwoord te maken. Hou er hoe dan ook rekening mee dat de lening in de meeste gevallen aanzienlijk lager zal liggen dan wanneer u wel werkt en dus een hoger inkomen heeft. Wanneer u een lening kunt afsluiten zal in bepaalde gevallen ook de rente die berekend wordt over de lening hoger liggen omdat u een groter risico vormt voor de kredietverstrekker in kwestie. Ook dit wordt echter berekend aan de hand van het beschikbare vermogen. Hou er als vanzelfsprekend daarnaast ook rekening mee dat u de lening zal moeten terugbetalen. Bereken daarom ook altijd zelf of u een dergelijke afbetaling al dan niet kunt dragen.

Lenen zonder bank

Het is niet per se noodzakelijk om wanneer u op zoek bent naar een krediet, deze af te sluiten bij een bank. Er zijn verschillende bedrijven die tegen bijzondere voorwaarden een krediet kunnen verstrekken. Als laatste is er uiteindelijk ook nog de mogelijkheid om te raden te gaan bij een privépersoon. Vooral bij deze laatste is het echter absoluut noodzakelijk goed te weten waar u aan begint. Probeer alle voorwaarden van een normale kredietinstelling in acht te nemen en deze steeds aan de hand van een overeenkomst vast te leggen. Ook wanneer u een krediet afsluit bij een andere kredietverstrekker is het absoluut noodzakelijk om te weten met welke voorwaarden u rekening dient te houden. Verschillende dergelijke partijen kunnen u immers wel een krediet aanbieden, maar vaak gaat dat gepaard met een hogere rente en heeft u geen marge wanneer het allemaal even iets minder gaat dan u had verwacht. Wees er met andere woorden zeker van dat u tot in detail weet waar u aan begint.

Lenen bij familie

Het kan voorkomen dat u voor een lening niet te raden wenst te gaan bij een kredietverstrekker, maar gewoon in de familie kapitaalkrachtige personen heeft. In dat geval zou u ervoor kunnen kiezen om bij die persoon te raden te gaan of hij u al dan niet een lening wenst te geven. Hou er rekening mee dat in een dergelijk geval goede afspraken gemaakt dienen te worden. Dient u het bedrag maandelijks terug te betalen, vanaf wanneer begint de afbetaling en vooral hoeveel dient u af te betalen? In de meeste gevallen zal het familielid namelijk alleen geïnteresseerd zijn om u een lening te geven als hij daar zelf ook iets aan over kan houden. Probeer daarom duidelijke afspraken te maken over de intrest en ook de looptijd van de lening is natuurlijk van belang. Zorg ervoor dat u alle afspraken op papier heeft staan, zo voorkomt u later eventuele onaangename problemen.

Lenen bij privépersoon

Wanneer u niet aan de verplichtingen wenst te voldoen van een kredietverstrekker kunt u eventueel proberen om een krediet aan te gaan bij een privépersoon. In dit geval ontwijkt u niet alleen lastige en onduidelijke overeenkomsten, maar beperkt u ook het risico dat er eventuele onverwachte kosten de kop opsteken. U kunt echter wel tegen het probleem aanlopen dat een privépersoon vaak slechts een beperkt bedrag zal willen lenen en dat ook de duur van de lening vaak beperkter zal zijn dan wanneer u bijvoorbeeld bij een bank een krediet afsluit. Zorg er in ieder geval voor dat u duidelijke afspraken maakt en deze afspraken in het meest gunstige geval vastlegt op papier. Zo ontstaan er later geen onaangename discussies en weet u beiden waar u aan toe bent. Hou er in ieder geval ook rekening mee dat u de persoon waarbij u de lening aangaat voor de volle honderd procent kunt vertrouwen. U gaat immers een vrij belangrijke verbintenis aan.

Autolening zonder BKR

Er zijn vandaag de dag maar weinig mensen die meteen het volledige bedrag voor een auto kunnen ophoesten. In zowat alle gevallen wordt er daarom voor gekozen om een zogenaamde autolening af te sluiten. Een autolening is een vaak beperkt krediet met als doel om de aankoop van een auto te financieren. Het behoort tot één van de meest afgesloten kredieten en is dan ook in de meeste gevallen vrij vlot te verkrijgen. Daarnaast zijn er verschillende kredietverstrekkers die u een dergelijk krediet kunnen verstrekken zonder BKR-toetsing. In dat geval zult u echter vooral rekening dienen te houden met de voorwaarden van het krediet en loont het zeker de moeite om de verschillende kredietverstrekkers tegenover elkaar af te wegen om zo te weten te komen welke u de beste voorwaarden kunnen bieden in combinatie met de scherpste prijs. Het is bij een autolening voor een kredietverstrekker niet per definitie verplicht om uw status bij het BKR te controleren.

Klein bedrag lenen met BKR

Wanneer u over een BKR beschikt is het wel nog steeds mogelijk om een klein bedrag te lenen. Als eerste dient u vooral voor zichzelf uit te maken wat u juist begrijpt onder een klein bedrag. Praten we over enkele tientallen euro’s, een paar honderd euro of gaat toch al eerder richting de duizend euro? Vervolgens dient u zichzelf af te vragen of een lening voor een dergelijk klein bedrag al dan niet noodzakelijk is, want zogenaamde minikredieten staan er niet voor niets voor bekend dat ze vaak gepaard gaan met woekerrentes. Denk er daarnaast eveneens aan dat het bedrag inclusief de leenkost (vaak tot 25% of meer!) binnen de termijn van drie maanden terugbetaald dient te worden. De grote kredietverstrekkers zullen in de meeste gevallen geen mogelijkheden aanbieden om een dergelijk klein bedrag te kunnen lenen. Misschien is het beter als u even te raden gaat bij vrienden of familieleden om tijdelijk een klein bedrag te kunnen lenen?

Lenen in België als Nederlander

Als Nederlander in België lenen brengt verschillende voordelen met zich mee. Vooral u niet wil dat u een codering bij het BKR krijgt is lenen in België een mooie en vrij eenvoudige oplossing. Een ander bijkomend voordeel is dat er op de Belgische financiële markt een bijzonder grote concurrentie geldt waardoor u vaak een goedkoper krediet af kunt sluiten dan in eigen land. Hou er wel rekening mee dat u net zoals in Nederland bij een lening in België enkele documenten zult moeten kunnen voorleggen die aantonen dat u de mogelijkheid heeft om de afgesloten lening ook daadwerkelijk terug te kunnen betalen. Banken zullen u in de meeste gevallen ook vragen waarom u ervoor kiest om in België te lenen en niet in eigen land. U kunt in dat geval als reden aanhalen dat u niet wenst dat de BKR zich gaat moeien met uw financiële situatie of dat het op vlak van rente interessanter is om in het kleine België te lenen.

Leningen vergelijken

Het spreekt vanzelf dat u zich zo goed mogelijk wenst te informeren alvorens een verbintenis aan te gaan met betrekking tot een krediet. U wil er namelijk natuurlijk zeker van zijn dat u het krediet in kwestie ook daadwerkelijk kunt terugbetalen. Het kan in ieder geval nooit kwaad om de verschillende kredieten, welke voldoen aan uw vereisten, tegenover elkaar af te wegen. Dit kan op verschillende manieren. De meest gebruikte (en ouderwetse) manier is door contact op te nemen met een kredietverstrekker. Leg hem uw situatie uit en vraag of het mogelijk is om een voorstel te doen. Vermeld er duidelijk bij dat u openstaat voor verschillende mogelijkheden en kredietvormen en dat u deze graag tegenover elkaar wenst af te wegen om zo de beste keuze te kunnen maken. Een andere mogelijkheid is om op het internet te raden te gaan. Op zowat iedere financiële website vindt u voldoende informatie om de voorwaarden en kosten van verschillende kredieten te kunnen vergelijken. Verschillende websites bundelen deze informatie zelfs en doen het werk eigenlijk al voor u.

Goedkoopste lening zonder BKR

Het spreekt vanzelf dat u zo goedkoop mogelijk wenst te lenen. U heeft zo al voldoende dagdagelijkse kosten dat u alle extra’s beter zelf kunt gebruiken. Wanneer u zonder BKR een zo goedkoop mogelijke lening wenst af te sluiten kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om niet in eigen land, maar in België een krediet af te sluiten. Onderzoek heeft aangetoond dat de concurrentie op de financiële markt zo groot is dat de rentes er aanzienlijk lager liggen dan in Nederland. Daarnaast werken Belgische banken als vanzelfsprekend niet samen met het BKR zodat u eenvoudig een krediet kunt afsluiten terwijl uw codering er bij het BKR helemaal niet toe doet. Banken kunnen u wel vragen wat de reden is waarom u in België gaat lenen en niet in eigen land, maar daar hebben we u zojuist twee ijzersterke redenen voor gegeven.

Rente bij lening zonder toetsing

Maar wat vaak wordt er zomaar vanuit gegaan dat de rente bij een lening zonder toetsing bij het BKR sowieso hoger ligt dan wanneer u een lening afsluit die wel onder toezicht staat van het BKR. In principe hoeft dit echter niet altijd zo te zijn. U kunt bijvoorbeeld een krediet afsluiten bij instellingen of bedrijven die niet verbonden zijn aan het BKR. Een inmiddels bekend voorbeeld zijn de energieleveranciers of warenhuizen. Zij hebben vaak specifieke (beperkte) kredieten waarbij er geen toetsing bij het BKR wordt gedaan. Hierbij ligt de rente niet per definitie hoger dan wanneer u kiest voor een klassiek krediet bij een bank, maar kunnen de voorwaarden wel verschillen zodat u bijvoorbeeld geen ruimte heeft wanneer u niet aan de aflossingsvoorwaarden kunt voldoen. De rente die berekend wordt kan wel afhangen van uw persoonlijk vermogen.

Lenen met negatieve codering

Een negatieve codering bij het BKR hoeft er niet per definitie voor te zorgen dat u geen krediet meer kunt afsluiten. Wel kan het voorvallen dat u te maken krijgt met een hogere rente doordat u tot de zogenaamde risicogroep behoort. U kunt er echter ook voor kiezen om te lenen bij een instelling of privaat bedrijf dat niet verbonden is met het BKR. Er wordt in dat geval met andere woorden geen BKR-toetsing gedaan. Eventueel dient u er hierbij wel rekening mee te houden dat u slechts met beperkte kredieten te maken heeft en dat er eventueel een hogere rente berekend kan worden. Wanneer u wenst te lenen met een negatieve codering zult u in de meeste gevallen niet meer bij banken terecht kunnen aangewezen zijn op andere partijen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan energieleveranciers of

warenhuizen, welke meestal over verschillende specifieke en interessante kredietvormen beschikken.

Groene lening

Wanneer u op zoek bent naar een krediet dat als doel heeft om bepaalde groene renovaties uit te kunnen voeren, dan kunt u het beste een beroep doen op een zogenaamde groene lening. Een groene lening is in het leven geroepen omdat de verschillende overheden de inwoners van hun land willen stimuleren om hun woning groener te maken. Daarbij beschikt de groene lening over enkele grote voordelen tegenover andere klassieke kredieten. Denk hierbij aan een rentekorting (vaak 1,5%) en verschillende fiscale voordelen. Het spreekt echter vanzelf dat het verkrijgen van een groene lening gebonden is aan een aantal specifieke voorwaarden. Zo dienen de werken uitgevoerd te worden door een erkende aannemer en dient u enkele bewijsstukken voor te kunnen leggen. De bewijsstukken zijn een bewijs van identiteit en inkomen, de factuur van de erkende aannemer en een aanvraagformulier dat afhankelijk kan zijn van de kredietverstrekker in kwestie.

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een krediet waarbij u niet gebonden bent aan een maandelijkse vaste aflossing. Een doorlopend krediet staat er namelijk voor bekend een flexibel krediet te zijn waarbij u een deel van het krediet terug op kunt vragen of juist sneller kunt aflossen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. Een minpunt bij een doorlopend krediet is de relatief hoge rente. De rente van een doorlopend krediet ligt immers hoger dan bij een hypotheek en een persoonlijke lening. Ook dit heeft weer alles te maken met de flexibele voorwaarden, vooral omdat ook de looptijd van het krediet aan wijzigingen onderhevig is. In Nederland gaat een aanvraag voor een doorlopend krediet zo goed als altijd gepaard met toetsing bij het BKR. Bij verschillende kredietverstrekkers is de leenhistorie bij het BKR een doorslaggevende factor voor het al dan niet accepteren van het krediet.

Zakelijke lening

Een zakelijke lening is een lening dat zoals de naam reeds doet vermoeden enkel en alleen kan afgesloten worden voor zakelijke doeleinden. Het krediet wordt dan ook altijd afgesloten tussen een bedrijf en een kredietverstrekker. De reden voor het krediet kan echter verschillen van situatie tot situatie. Een bekend voorbeeld van een zakelijke lening is bijvoorbeeld wanneer u als bedrijf wenst te investeren in een zogenaamde participatie. U dient in dat geval vooral te kunnen aantonen dat de participatie het geïnvesteerde bedrag terug zal kunnen opbrengen. Het kan echter eveneens voorkomen dat u als bedrijf wat meer ademruimte wenst en daarom een krediet wenst af te sluiten. Nog een andere mogelijkheid is dat u wenst te investeren in een nieuwe of betere infrastructuur of in onderzoek naar nieuwe technologieën. Ook bij een zakelijke lening is het vooral noodzakelijk om de kredietverstrekker een zo goed mogelijk inzicht te geven in de eventuele risico’s die gepaard gaan met het afsluiten van het krediet.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een krediet dat u afsluit op uw persoonlijke naam en dus niet op een bedrijf. Er zijn bij een persoonlijke lening verschillende redenen om deze af te sluiten. U heeft bijvoorbeeld binnen uw gezien nood aan meer ademruimte of u heeft een bepaald bedrag nodig om bijvoorbeeld een auto aan te kopen. Een persoonlijke lening is een veel afgesloten lening waarbij het geleende bedrag in één keer aan u wordt uitbetaald en vervolgens maandelijks dient te worden afgelost. Het af te lossen bedrag bestaat uit het basisbedrag waarover een bepaalde rente wordt berekend. Die rente ligt hoger dan bij een hypotheek, maar lager dan bij een doorlopend krediet. Anders dan bij een doorlopend krediet is het dan weer wel zo dat het bij een persoonlijke lening niet mogelijk is om een deel van het afgeloste bedrag terug op te vragen. Het is daarnaast ook niet mogelijk om een groter bedrag dan afgesproken af te lossen en ook

de looptijd van het krediet is niet aan wijzigingen onderhevig.

Studentenlening

Het studentenleven valt zeker niet mee. Nieuwe studie, nieuwe vrienden, nieuwe omgeving en een nieuwe woning. Dan is het natuurlijk best mogelijk om een studentenlening aan te vragen. Het is een lening met lagere rente en andere mogelijkheden en regels, om zo de student te kunnen helpen. Eén van de belangrijkste voordelen van een studentenlening zit hem in het feit dat er slechts een zeer lage rente op wordt berekend en dat u een zeer lange aflossingstermijn heeft. U kunt ervoor kiezen om meteen de lening terug te beginnen betalen, maar ook om dit pas na uw studies te doen. Hoeveel geld u zou kunnen lenen met een studentenlening is zeer afhankelijk van uw situatie als student en of u al ergens anders leningen open hebt staan. Afhankelijk van de kredietverstrekker is het zelfs mogelijk om 15 tot 25 jaar na afsluiting van de lening het geleende bedrag terug te betalen. Op deze manier heeft u als student de mogelijkheid om zich volledig te kunnen concentreren op de studie zonder dat u rekening dient te houden met uw financiële situatie. Houd er natuurlijk wel rekening mee dat het geleende bedrag op een dag terugbetaald zal moeten worden, zodat u er niet roekeloos mee om springt. En op een studentenlening die niet van de overheid is, betaalt u ook meer rente natuurlijk, dus dat u het uiteindelijk terug moet gaan betalen, is een belangrijk gegeven. Hopelijk lukt het u om een juiste lening te vinden en bent u er klaar voor om snel deze lening af te sluiten op een veilige en goede manier. We hopen dat u alle informatie hebt die u nu moet hebben voor het afsluiten van een lening en wensen u hierbij ontzettend veel succes.

Geld lenen voor studenten

Als student is het niet altijd even eenvoudig om over voldoende financiële middelen te beschikken om alle dagdagelijkse kosten te kunnen dragen. In dat geval zijn er verschillende mogelijkheden om als student een lening af te kunnen sluiten. De bekendste is natuurlijk de gewone studentenlening, maar er is meer. Het is namelijk vandaag de dag bij verschillende universiteiten en hogescholen ook mogelijk om bij hun eigen sociale dienst te lenen. De mogelijkheden verschillen echter van school tot school en zijn ook afhankelijk van het land waar de student op school zit. Zo verschillen de voorwaarden tussen scholen in Nederland en België aanzienlijk. Wanneer u toch kiest voor een studentenlening, dan kiest u voor een lening met een bijzonder lage rente en zeer flexibele voorwaarden, maar bij het mogelijk is om uw lening af te betalen tot 15 of zelfs 25 jaar na afsluiting van het krediet in kwestie. Hou er wel rekening mee dat een studentenlening gebonden is aan enkele specifieke voorwaarden. Wanneer u aan deze voorwaarden niet meer voldoet (wanneer uw studies bijvoorbeeld onderbroken worden), kan het voorvallen dat u het geleende bedrag per direct dient terug te betalen.

Lening op afbetaling

Een lening op afbetaling is zonder enige twijfel het meest afgesloten krediet. Een lening op afbetaling staat ervoor dat u een bepaald (groot) bedrag leent en dat over een bepaalde termijn terugbetaald. Kenmerkend voor een dergelijke lening is dat het bedrag in verschillende termijnen wordt opgedeeld, welke meestal per maand terugbetaald dient te worden. Bovenop het standaardbedrag wordt afhankelijk van het afgesloten krediet een bepaalde rente berekend. Alvorens een lening op afbetaling wordt toegekend zal de kredietverstrekker verschillende stappen ondernemen om zich zo goed mogelijk te informeren over uw financiële mogelijkheden. Vooral uw loonfiche speelt hierbij een grote rol. Wanneer u daarnaast over nog ander gewicht beschikt om in de schaal te leggen kan dit de kredietverstrekker alleen maar helpen om zijn keuze op een positieve manier te beïnvloeden. Het gaat er steeds om dat u de kredietverstrekker zoveel mogelijk zekerheden geeft.

In het rood staan

Als u een bankrekening hebt, dan kunt u wellicht rood staan. Dit kan ook een keuze zijn van de bank of wat u zelf wilde bij het openen van de bankrekening. Rood staan betekent in het min. Het bedrag op uw rekening is dus onder de nul. In het rood staan is eigenlijk niet verstandig, want de volgende maand komt uw salaris weer op uw rekening. Wanneer u steevast aan bijvoorbeeld het einde van de maand even in het rood staat, kunt u er echter eveneens voor kiezen om een zogenaamd kaskrediet af te sluiten. U wilt natuurlijk altijd voorkomen dat u rood staat of in ieder geval voorkomen dat u langdurig rood staat. Dat is niet de bedoeling en gelukkig zijn daar dus mogelijkheden voor, zodat dit niet gebeurt. Wat dacht u bijvoorbeeld, zoals hierboven al benoemd, van een kaskrediet? Wat is dat eigenlijk precies? Een kaskrediet maakt het mogelijk om voor een bepaald bedrag in min te gaan. Hou er wel rekening mee dat u voor dat bedrag een bepaalde waarborg moet kunnen bieden en dat een kaskrediet vaak slechts voor een beperkte periode kan afgesloten worden. Daarnaast dient u er eveneens rekening mee te houden dat er op vaste basis kosten in rekening worden gebracht. In zowat alle gevallen gebeurt dit per kwartaal en wanneer het kaskrediet ten einde loopt. Dit is dus erg overzichtelijk en hiermee is het een goede manier om geld te kunnen lenen en ook te weten of daarop te kunnen vertrouwen dat u snel weer het geld terug kunt betalen, zonder een al te hoog rentebedrag. Hopelijk is dit nu voor u duidelijk en weet u hoe u in de toekomst kunt voorkomen dat u weer rood staat. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd via deze website raadplegen. Maar we gaan ervan uit dat u via deze website genoeg informatie kunt vinden en erover kunt lezen in alle artikelen die we over lenen hebben geschreven. We wensen u heel veel succes bij het zoeken naar de juiste passende lening bij uw situatie.

Lening afsluiten, geen werk

Het al dan niet toegekend krijgen van een krediet is niet per definitie enkel en alleen afhankelijk van of u werkt en zo ja welk werk u doet en welke inkomsten daar mee gepaard gaan. Het is met andere woorden eveneens mogelijk om een krediet af te kunnen sluiten wanneer u zonder werk bent komen te zitten. Verschillende kredietverstrekkers zullen er vooral rekening mee houden wat uw persoonlijk vermogen is. Met andere woorden, bent u kapitaalkrachtig genoeg om een eventueel krediet te kunnen aflossen volgens de voorwaarden van dat krediet en beschikt u eventueel over een maandelijkse bijdrage. Misschien wel meer dan in iedere andere situatie is het hierbij noodzakelijk om de kredietverstrekker zoveel mogelijk redenen te geven waaruit moet blijken hoe groot het risico is dat de kredietverstrekker in de problemen komt te zitten doordat u bijvoorbeeld niet meer in staat bent om aan uw aflossing te voldoen.

Lening afsluiten zonder vast inkomen

Door bepaalde omstandigheden kan het voorvallen dat u zonder een vast inkomen komt te zitten. Toch kan u nood hebben aan een bepaald krediet, maar is het dan eigenlijk nog wel mogelijk om een lening af te sluiten? Alvorens u naar een kredietverstrekker stapt is het vooral belangrijk om na te gaan of u wel de mogelijkheid heeft om een afgesloten krediet terug te betalen. Bedenk ook goed waarvoor u een krediet afsluit en hou er rekening mee dat u over het geleende bedrag een intrest dient te betalen waardoor u aan het einde van de rit een bepaalde hoeveelheid geld zult hebben verloren. Aan de andere kant geeft een lening u natuurlijk wel iets meer ademruimte en kan het ervoor zorgen dat u meer mogelijkheden voor handen heeft om een tijdelijk moeilijkere periode te kunnen overbruggen. Of u al dan niet een krediet zal toegekend krijgen zal in deze situatie grotendeels afhangen van uw vermogen. De kredietverstrekker zal immers een zekerheid willen dat hij z’n geld terugziet.

1.000 euro lenen zonder BKR

Heeft u snel een bedrag van ongeveer 1000 euro, maar wenst u dat de kredietverstrekker geen controle doet naar uw codering bij het BKR? Dat is perfect mogelijk! Aangezien 1000 euro een zeer laag bedrag is, zullen slechts weinige kredietverstrekkers ervoor kiezen om het toekennen van een dergelijk krediet af te laten hangen van uw BKR-codering. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze 1000 euro te kunnen lenen, maar de meest populaire manier is zonder twijfel het afsluiten van een zogenaamd minikrediet. Bij een minikrediet leent u een klein bedrag tegen een vaak bijzonder hoge rente en dient u deze binnen een korte termijn (lees: maximaal 3 maanden) terug te betalen. Hou er dus in ieder geval rekening mee dat het wel mogelijk is om een dergelijk bedrag te lenen, maar dat u in verhouding met andere kredieten vaak met een zogenaamde woekerrente zit opgezadeld.

500 euro sms-lening

De sms-lening is een relatief jonge lening binnen Nederland. Het was oorspronkelijk alleen mogelijk om een sms-lening af te sluiten tot 300 euro. Vandaag de dag behoren ook hogere bedragen tot de mogelijkheid. In deze houden we rekening met een bedrag van 500 euro. Typisch voor een sms-lening is niet alleen de hoge rente, maar ook de korte aflossingstermijn. In de meeste gevallen dient het geleende bedrag al binnen de drie maanden terugbetaald te worden waarbij er een rente wordt berekend van ongeveer 25 procent! We hoeven u niet te vertellen dat deze rente dus aanzienlijk hoger ligt dan wanneer u een klassiek krediet afsluit. Extra voordelen van een sms-lening zitten hem in het feit dat het snel en veilig afgesloten kan worden en u eveneens op korte termijn de beschikking heeft over het geleende bedrag zonder dat er allerhande vervelende overeenkomsten bij komen kijken. Houd bij een sms-lening wel steeds rekening met de geldende voorwaarden.

Geld lenen zonder BKR-toetsing

Wanneer u over een negatieve BKR-codering beschikt is het echter niet helemaal onmogelijk om alsnog een krediet af te kunnen sluiten. Hierbij is het vooral noodzakelijk dat u in zee gaat met betrouwbare partijen. Er zijn op het internet namelijk verschillende aanbieders van kredieten zonder BKR-toetsing terug te vinden, maar helaas zijn de voorwaarden vaak zo strikt dat ze nauwelijks vol te houden zijn. Zo zijn er partijen die werkelijk een woekerrente berekenen op uw krediet zodat u een groot risico loopt om niet aan uw verplichtingen te kunnen voldoen. Er zijn gelukkig ook betrouwbare kredietverstrekkers die een lening zonder BKR-toetsing toekennen. U zult in dat geval vooral moeten kunnen aantonen dat u in staat bent om een bepaald bedrag moeiteloos af te lossen terwijl u nog voldoende kapitaal over houdt om te kunnen voldoen aan de dagelijkse kosten.

Geld lenen zonder controle Bureau Kredietregistratie Het Bureau Kredietregistratie in Nederland houdt de financiële gegevens bij van iedere Nederlandse inwoner dat in eigen land een krediet heeft afgesloten, maar ook verschillende andere partijen zoals telecombedrijven zijn aangesloten bij het bureau waarbij eventuele wanbetalers gemeld worden. Wanneer u bekend staat bij het BKR en vooral wanneer u over een negatieve codering beschikt is het vaak goed om te weten dat er eveneens mogelijkheden zijn om een (extra) krediet af te sluiten zonder dat de kredietverstrekker in kwestie te raden gaat bij het BKR. U kunt in dit geval bijvoorbeeld een beroep doen op warenhuizen of energieleveranciers. Zij hebben vaak speciale kredietvormen en zijn niet aangesloten bij het BKR zodat zij geen rekening houden met uw BKR-codering. Er zijn eveneens allerhande privé organisaties die u een krediet kunnen verstrekken zonder BKR-controle, maar dit gaat in de meeste gevallen gepaard met een aanzienlijk hogere rente omdat men zich ervan bewust is dat u een mogelijk risico kunt vormen.

Geld lenen zonder partner

U wenst een krediet af te sluiten op uw persoonlijke naam, maar u heeft geen partner? Geen probleem! In de meeste gevallen wordt er van uit gegaan dat het eenvoudiger is om te lenen als koppel dan wanneer u als één persoon een lening wenst af te sluiten. Het probleem zit hem vooral in het te lenen bedrag. Verschillende kredieten zijn namelijk eenvoudig af te sluiten, ook als enkele persoon, maar het zit hem vooral in de hoogte van het bedrag en de reden om een krediet af te sluiten. Er zijn hier dus zeker verschillen in en hoe die verschillen precies zitten, dat vertellen we u heel graag in onderstaande alinea, zodat het voor u helemaal duidelijk is hoe u nu precies geld kunt lenen zonder de inmeng van uw partner. Zo wordt het voor een alleenstaande persoon iets lastiger om een woningkrediet af te sluiten voor een aanzienlijk bedrag om de eenvoudige reden dat de kredietverstrekker voldoende garanties zal willen alvorens de lening toe te kennen. Met twee kunt u op dat vlak vaak veel meer gewicht in de schaal leggen, dan wanneer u alleen iedere maand de afbetaling dient op te hoesten. Dus dit is wel een argument om met een partner geld te lenen. Maar dat wil niet zeggen dat het zonder een partner totaal onmogelijk is. Hopelijk hebt u nog steeds het vertrouwen erin om op deze manier zonder partner geld te kunnen lenen. Mocht u meer willen weten over andere soorten manieren van lenen, bekijk dan vooral de andere artikelen op deze website, zodat u een goed beeld krijgt van de mogelijkheden om snel geld te kunnen lenen.

Geld lenen zonder sms

Hoewel er verschillende mogelijkheden zijn om een krediet af te sluiten aan de hand van een sms, zijn er gelukkig ook andere mogelijkheden. Sterker nog, in de meeste gevallen komt er bij het afsluiten van een lening zelfs helemaal geen sms aan te pas. U stapt gewoon naar een kredietverstrekker, doet uw situatie uit de doeken en laat u informeren over de verschillende mogelijkheden. Anderzijds is het ook mogelijk om zelf via het internet op zoek te gaan naar een voor u gepast krediet. Verschillende kredietverstrekkers bieden hun diensten immers niet alleen fysiek in een kantoor aan, maar ook via het wereldwijde net. Hou er hierbij rekening mee dat u perfect weet waaraan u begint en dat u voldoende kennis heeft van de voorwaarden die gepaard gaan met het afsluiten van het krediet. U heeft in de meeste gevallen wel de mogelijkheid om meteen een krediet naar keuze af te sluiten.

Geld lenen zonder problemen

Veel mensen sluiten een lening af zonder daar goed over na te denken. In bepaalde gevallen dient zo snel mogelijk een krediet afgesloten te worden waardoor enkele essentiële zaken over het hoofd worden gezien. In eerste instantie dient u er rekening mee te houden dat het geleende bedrag ook terug afbetaald moet worden. Bespreek met de kredietverstrekker een zo gunstig mogelijke termijn en aflossing waarvan u zeker weet dat het voor u haalbaar is en u een eventuele marge heeft wanneer het toch niet allemaal loopt zoals u het zou willen. Probeer er ook voor te zorgen dat u voor uw situatie een zo gunstig mogelijke lening afsluit. Vaak zijn er verschillende kredieten die voldoen aan uw situatie, welke allemaal over specifieke voorwaarden beschikken. Bij het ene krediet zal bijvoorbeeld de looptijd verschillend zijn terwijl de rente bij krediet A hoger zal liggen dan bij krediet B. Indien u zelf niet voldoende kennis heeft valt het aan te raden om advies in te winnen bij een persoon met voldoende kennis van zaken.

Verplichte autoverzekering

In alle landen binnen de Europese Unie is een autoverzekering verplicht. Dit zorgt ervoor dat mensen die een auto aan willen kopen niet alleen een financiering dienen af te sluiten voor het voertuig, maar worden eveneens opgezadeld met de kosten van een verzekering. Die verzekering zorgt er echter wel voor dat u, wanneer u betrokken bent bij een ongeval en wanneer u in uw recht bent vrijgesteld wordt voor het grootste deel van de kosten. In principe is het zo dat een autoverzekering dan ook niet alleen verplicht, maar eigenlijk ook noodzakelijk is. Stel u voor dat u bij een ongeval zelf volledig zou moeten opdraaien voor de kosten. Zeker wanneer u over een vrij dure auto beschikt zou het nagenoeg onmogelijk zijn om al deze kosten zelf te kunnen dragen, zeker wanneer u ook nog eens een lening voor de auto in kwestie dient af te betalen.

WA-verzekering dekking

U heeft net een auto gekocht en dient er rekening mee te houden dat u verplicht bent om van zodra het kenteken op uw naam staat, over een verzekering wettelijke aansprakelijkheid te beschikken. Een WA-verzekering zorgt er immers voor dat u gedekt bent voor schade dat wordt aangericht tegenover derden. Hou er rekening mee dat een WA-verzekering dan ook geen vervanger is van een klassieke autoverzekering. Als u dit niet weet of hier niet op let, dan kunt u hiermee problemen ondervinden en dat is natuurlijk niet de bedoeling. In de volgende alinea vertellen we uw graag meer over een autoverzekering en op welke manier een auto de schade aan uw eigen auto weet te dekken en wat hier allemaal bij komt kijken. Een autoverzekering dekt immers de schade aan uw eigen auto, terwijl een WA-verzekering alleen de schade aan derden dekt. Een WA-verzekering staat er daarnaast voor bekend relatief goedkoop te zijn en het eigen risico volledig te dekken zodat u ’s nachts op beide oren kunt slapen. Het is dan ook in principe niet nodig hier nog een aanvullende verzekering voor af te sluiten, al kan dat wel verstandig zijn. Mogelijke uitbreidingen zijn bijvoorbeeld een verzekering die de schade aan inzittenden dekt. Wilt u meer informatie over andere soorten verzekeringen? Bekijk dan vooral de andere artikelen op deze website waarin we u een goed beeld proberen te geven van de mogelijke verzekeringen die er zijn, zodat u de juiste verzekering kunt afsluiten en dit ook voorbereid kunt doen, zodat alles helemaal goed gaat.

Waar goedkoopste lening vinden

Het is niet altijd mogelijk om zelf uit te vissen wat de goedkoopste lening is. In dat geval zijn er verschillende manieren om te ontdekken wat in uw situatie het meest gunstige krediet is. Als eerste kunt u aankloppen bij een kredietverstrekker. Leg hem uw situatie uit en vraag wat de meest gunstige oplossing voor u zou zijn. Vraag daarnaast of het mogelijk is om de verschillende kredieten met elkaar te vergelijken om zo niet alleen de prijs, maar ook de voorwaarden te kunnen vergelijken. Nog eenvoudiger wordt het als u op internet op zoek gaat naar de goedkoopste oplossing. Er zijn verschillende websites die verschillende kredietvormen van verschillende kredietverstrekkers vermelden en tegenover elkaar afwegen. Vaak worden niet alleen de voorwaarden vergeleken, maar ook de bedragen en de verschillende percentages op vlak van rente. Wie absolute zekerheid wil kan in eerste instantie zelf het nodige onderzoek doen en met de bekomen resultaten naar een kredietverstrekker stappen. Hij kan u ondersteunen bij het nemen van een definitieve beslissing.

De goedkoopste lening

Vaak wordt vooral gekeken naar de kostprijs die gepaard gaat met het afsluiten van een bepaald krediet. Hoewel dit natuurlijk bijzonder belangrijk is, is het eveneens noodzakelijk om rekening te houden met de voorwaarden van het krediet in kwestie. De beste prijs is immers niet meteen noodzakelijk voor u de beste keuze. Bij de goedkoopste leningen dient u er bijvoorbeeld vaak rekening mee te houden dat u over geen enkele marge beschikt. En daarom is het misschien niet verstandig om echt voor de meest goedkope lening te gaan. Maar hoe zit precies? Dat vertellen we je graag in onderstaande alinea zodat alles duidelijk is. Stel dat u gedurende een bepaalde periode niet in staat bent om aan uw afbetaling te voldoen, dan kunt u ernstig in de problemen komen. Algemeen dient u er rekening mee te houden dat de goedkoopste lening vaak ook verkregen wordt over een zo kort mogelijke periode. Hoe langer de periode hoe minder de maandelijkse afbetaling, maar hoe hoger de rente. Op deze manier zal u uiteindelijk op het einde van de rit veel meer hebben afbetaald dan wanneer u het bedrag op een kortere termijn zou afgelost hebben. En dat is dan wel weer voordelig. We hopen dat alles ondertussen duidelijk voor u is en dat u voor uzelf hebt besloten wat voor een lening u wilt gaan afsluiten. Misschien is dat in uw geval uiteraard de goedkoopste lening.